U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3001

U-3001
Typ:XXI
Zwodowany:15 kwiecie 1944 AG Weser, Bremen
Odbir techniczny:20 lipiec 1944 Oblt. Hans Vogel
Dowdcy okrtu:20 lipiec 1944 - 26 listopad 1944 Hans Vogel
kwiecie 1945 - 3 maj 1945 Kptlt. Wilhelm Peters
Przebieg suby:Brak patroli
20 lipiec 1944 - 14 sierpie 1944 32.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
15 sierpie 1944 - 26 listopad 1944 4.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
27 listopad 1944 - 3 maj 1945 6. K.L.A. Bremen jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:3 maj 1945.