U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3022

U-3022
Typ:XXI
Zwodowany:6 podziernik 1944 AG Weser, Bremen
Odbir techniczny:25 stycze 1945 Kptlt. Paul Weber
Dowdcy okrtu:25 stycze 1945 - 5 maj 1945 Kptlt. Paul Weber
Przebieg suby:Brak patroli
25 stycze 1945 - 5 maj 1945 4.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:5 maj 1945.