U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3026

U-3026
Typ:XXI
Zwodowany:19 podziernik 1944 AG Weser, Bremen
Odbir techniczny:22 stycze 1945 Oblt. Gnther Drescher
Dowdcy okrtu:22 stycze 1945 - 3 maj 1945 Oblt. Gnther Drescher
Przebieg suby:Brak patroli
22 stycze 1945 - 3 maj 1945 4.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:3 maj 1945 w Travemnde.