U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3027

U-3027
Typ:XXI
Zwodowany:18 podziernik 1944 AG Weser, Bremen
Odbir techniczny:25 stycze 1945 Kptlt. Karl Mehne
Dowdcy okrtu:25 stycze 1945 - 3 maj 1945 Kptlt. Karl Mehne
Przebieg suby:Brak patroli
25 stycze 1945 - 3 maj 1945 4.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:3 maj 1945 w Travemnde.