U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3524

U-3524
Typ:XXI
Zwodowany:8 podziernik 1944 F. Schichau, Danzig
Odbir techniczny:26 stycze 1945 Korvkpt. Hans-Ludwig Witt (Knights Cross)
Dowdcy okrtu:26 stycze 1945 - 5 maj 1945 KrvKpt. Hans-Ludwig Witt (Knights Cross)
Przebieg suby:Brak patroli
26 stycze 1945 - 5 maj 1945 5.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:5 maj 1945.