U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3526

U-3526
Typ:XXI
Zwodowany:18 podziernik 1944 F. Schichau, Danzig
Odbir techniczny:22 marzec 1945 Oblt. Kurt Hilbig
Dowdcy okrtu:22 marzec 1945 - 5 maj 1945 Oblt. Kurt Hilbig
Przebieg suby:Brak patroli
22 marzec 1945 - 5 maj 1945 5.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:5 maj 1945.