U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3527

U-3527
Typ:XXI
Zwodowany:25 podziernik 1944 F. Schichau, Danzig
Odbir techniczny:10 marzec 1945 Oblt. Willy Kronenbitter
Dowdcy okrtu:10 marzec 1945 - 1 maj 1945 Kptlt. Willy Kronenbitter
Przebieg suby:Brak patroli
10 marzec 1945 - 5 maj 1945 5.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:5 maj 1945.