U-BOOT BOX
Lista U-Bootów
Typy U-Bootów
Flotylle
Uzbrojenie
POLECANE

 

U-BOOT U3528

U-3528
Typ:XXI
Zwodowany:26 podziernik 1944 F. Schichau, Danzig
Odbir techniczny:18 marzec 1945 Kptlt. Heinz Zwarg
Dowdcy okrtu:18 marzec 1945 - 1 maj 1945 Kptlt. Heinz Zwarg
Przebieg suby:Brak patroli
18 marzec 1945 - 5 maj 1945 5.Flotylla jako jednostka szkoleniowa
Sukcesy:Brak sukcesw
Koniec suby:5 maj 1945.